فهرست

خبر

اسفراین کتابخانه عمومی ابن سینا


بخش بام و صفی اباد - روستای بام
تلفن:  05837732584

کتابخانه عمومی شهید ارغیانی


بخش بام و صفی آباد- شهر صفی اباد- خیابان امام حسین(ع)
تلفن:05837723233


کتابخانه عمومی امام زمان(عج)


بخش مرکزی- روستای ایرج- جاده 12 متری
تلفن: 05837217044


کتابخانه عمومی شهدای جوشقان


کتابخانه عمومی ولیعصر- بخش مرکزی- روستای چهاربرج- تلفن: 05837373645

بخش مرکزی- روستای جوشقان-
تلفن: 05837210092


کتابخانه عمومی حضرت معصومه(س)


بخش مرکزی - روستای چهل حصار- خیابان شهدا
تلفن: 05837211265


کتابخانه عمومی شیخ شکرانی


بخش مرکزی- روستای زرق آباد
تلفن: 05837212046


کتابخانه عمومی اندیشه


بخش مرکزی- روستای سست- روبروی خانه بهداشت-
تلفن: 05837213190


کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)


بخش مرکزی- شهر اسفراین- میدان امام خمینی - خیابان جانبازان
تلفن:05837222629


 کتابخانه عمومی حاج میزرا محمد وثوقی


بخش مرکزی- شهر اسفراین-خیابان سید جمال- روبروی باشگاه ورزشی ستاره آبی
تلفن: 05837223295


کتابخانه عمومی نیکتا قوامی


بخش مرکزی -روستای برج و بزنج
تلفن: 05837216037


کتابخانه عمومی فروغ


بخش مرکزی- شهر اسفراین-چهار راه ساعت- خیابان نواب صفوی- اداره شورای شهر- طبقه ی همکف
تلفن:05837235706

کتابخانه عمومی ابوالعباس اسفراینی


نشاني: شهرستان اسفراین،بولوار قائم،جنب اداره میراث فرهنگی،روبروی پارک قائم
شماره تلفن كتابخانه:-05832922755
كدپستي:. 9451713763