فهرست

خبر

گرمه کتابخانه  عمومی پیامبر اعظم(ص)

نشانی: گرمه- خیابان انقلاب(چهارراه ارشاد)
تلفن:05832502141

کدپستی: 9431746613
زیربنا: 1214
سال تاسیس: 1349


کتابخانه عمومی شهدای گرمه