فهرست

خبر

ارتباط با ما

آدرس اداره کل کتابخانه ها:

استان خراسان شمالی - خیابان قیام جنوبی- قیام 6.4- پلاک 58
کد پستی: 9418763164
تلفن:   32326245 -32311842-058
نمابر: 32311841-058
آدرس صفحات مجازی اداره کل کتابخانه های عمومی استان در پیام رسان های اینستاگرام، بله:

@khshplir