فهرست

خبر

ارتباط با کتابخانه ها
نام کتابخانه شهرستان شهر روستا تلفن نوع کتابخانه
شهید ارغیانی اسفراین صفی آباد   5837723233 نهادی
ابن سینا اسفراین   بام 5837732584 نهادی
امام خمینی(ره) اسفراین اسفراین   5837222629 نهادی
حاج میرزا محمد وثوقی اسفراین اسفراین   5837223295 نهادی
فروغ اسفراین اسفراین   5837235706 نهادی
مهر اسفراین اسفراین   5837353718 مشارکتی
امام زمان(عج) اسفراین   ایرج 5837217044 نهادی
نيكتا قوامي اسفراین   برج و بزنج 5837216037 نهادی
شهداي جوشقان اسفراین   جوشقان 5837210092 نهادی
ولیعصر اسفراین   چهار برج 5837373645 نهادی
حضرت معصومه(س) اسفراین   چهل حصار 5837211265 نهادی
شیخ شکرانی اسفراین   زرق آباد 5837212046 نهادی
اندیشه اسفراین   سست 5837213190 نهادی
فرهنگ بجنورد گرمخان  حصار گرمخان 5832444277 نهادی
عارف بجنوردي بجنورد گرمخان شهرك قلعه جق بزرگ 9157872699 نهادی
آیت الله موسوی بجنوردی بجنورد بجنورد   5832239220 نهادی
الزهرا(س) بجنورد بجنورد   5832233400 نهادی
امام رضا(ع) بجنورد بجنورد   5832424583 نهادی
حضرت ابوالفضل العباس(ع) بجنورد بجنورد   5832237962 مشارکتی
دانشوران بجنورد بجنورد   5832233400 مشارکتی
سیار آوای فرهنگ بجنورد بجنورد   5832252709 نهادی
شهید رستمی بجنورد بجنورد   5832822264 مشارکتی
طلوع بجنورد بجنورد   5832740231-3 مشارکتی
علامه دهخدا بجنورد بجنورد   5832252709 نهادی
غدیر بجنورد بجنورد   5832263584 مشارکتی
مركزي بجنورد (آيت الله مهمان نواز) بجنورد بجنورد   5832228763 نهادی
دانش بجنورد چناران شهر   5832823237 نهادی
ملك الشعراي بهار بجنورد   بيدك 9907825057 نهادی
شهدای طبر جاجرم   طبر 5832346282 نهادی
آیت الله خامنه ای جاجرم سنخواست   5832388125 نهادی
باقرالعلوم جاجرم شوقان   5832523208 نهادی
قلم چي چهاربيد جاجرم   چهاربيد 9159780305 نهادی
امام رضا (ع) جاجرم جاجرم   5832276242 مشارکتی
شهید كامیاب جاجرم جاجرم   5832278135-6 مشارکتی
شهید مطهری جاجرم جاجرم   5832273770 نهادی
سعدي راز   ابريشم 5832674083 نهادی
شهيد مراد با تجربه راز غلامان   5832543422 نهادی
قلم چي تازه قلعه راز   تازه قلعه 5832583221 نهادی
آیت الله شیخ عبدالله رازی راز راز   5832624611 نهادی
پیام مهر راز راز   5832623474-5 مشارکتی
نبوت شیروان لوجلی   5836623204 نهادی
شهيد حسن رهنما شیروان قوشخانه   5836633439 نهادی
صبا شیروان   رباط 5836734226 نهادی
درستكار شیروان زیارت   5836350350 نهادی
استاد زارعی شیروان شیروان   5836230313 نهادی
امام علی(ع) شیروان شیروان   5836232500 نهادی
عروج شیروان شیروان   5836241700 مشارکتی
حكيم ابوالقاسم فردوسي شیروان   حسین آباد 5836351124 نهادی
22بهمن شیروان   خانلق 5836218691 نهادی
وحدت شیروان   دوین 5836343367 نهادی
رسالت شیروان   زوارم 5836345435 نهادی
حضرت مهدی(عج) فاروج تیتكانلو   5836465332 نهادی
فاطمه الزهرا(س) فاروج   نجف آباد 5836462113 نهادی
ملاصدرا فاروج فاروج   5836422155 نهادی
امام سجاد(ع) فاروج   چری 5836451121 نهادی
حافظ فاروج   خرق 5836457697 نهادی
امام صادق(ع) فاروج   خیرآباد 5836460499 نهادی
برادران قربانی فاروج   سه گنبد 5836460373 نهادی
آیت الله ذبیحی فاروج   مایوان 5836460525 نهادی
سلمان فارسی گرمه ایور   2100000000 نهادی
شهید چمران گرمه درق   5832353970 نهادی
پیامبر اعظم(ص) گرمه گرمه   5832502141 نهادی
شهدای گرمه گرمه گرمه   5832502161 نهادی
علامه طباطبايي گرمه   دشت 5832377742 نهادی
جواد الائمه مانه و سملقان قاضی   5832863775 نهادی
شهداي زرد مانه و سملقان   زرد 5832993209 نهادی
شهید محمد عرب مانه و سملقان   شهرآباد كرد 5832463308 مشارکتی
برادران شهید صالحی مانه و سملقان پیش قلعه   5832883798 نهادی
شهید بهشتی مانه و سملقان آشخانه   5832922755 نهادی
ثامن الحجج(ع) مانه و سملقان   بهکده رضوی 5832448625 نهادی
امام حسین(ع) مانه و سملقان   قره مصلی 5832927377 نهادی
 
شهریار گلستان شهر  بجنورد بجنورد   5832746336 نهادی
اندیشه  شیروان شیروان   5836242990 نهادی
ابوالعباس اسفراینی  اسفراین اسفراین   5837236775 نهادی
مولانا جلال الدین محمد بلخی  بجنورد   اركان 9158275718 نهادی
ادیب بجنوردی  بجنورد   گريوان 9105807648 نهادی
روستایی قلعه خان مانه و سملقان   قلعه خان   نهادی