فهرست

بازتاب اخبار

با حضور مدیر کل کتابخانه های عمومی صورت گرفت؛

گفتمان توسعه فرهنگ کتابخوانی

دیدار مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی و تعدادی از همکاران این اداره کل از روزنامه خراسان شمالی به گفتمان توسعه فرهنگ کتابخوانی و آسیب شناسی مسائل مبتلابه این عرصه تبدیل شد؛ آن جا که به فاصله گرفتن برخی افراد از کتاب و کتابخوانی و بی مهری به جایگاه کتابخانه ها در توسعه فرهنگی جامعه و پرورش نسل آینده اشاره شد، ضمن این که درباره تأثیر فضای مجازی بر فرهنگ مطالعه  نیز گفت و گو شد.  «مهدی آریان» مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی در این دیدار گفت: امروزه با وجود گسترش فضای مجازی و ارتباطات در کشورهای پیشرفته اما این کشور دارای بیشترین سرانه مطالعه در جهان است. وی اضافه کرد: امروزه پر تیراژترین روزنامه های کاغذی در کشورهای پیشرفته در عرصه فضای مجازی منتشر می شود بنابراین گسترش تکنولوژی و ارتباطات نباید بهانه ای برای کمبودها و کم کاری ها در حوزه کتاب و کتابخوانی باشد. وی افزود: هر چه فعالیت ها در حوزه کتابخوانی با محوریت مردم بیشتر شود اثرگذاری بیشتری دارد، بنابراین باید تلاش کنیم تا دوستی مردم با کتاب و کتابخانه افزایش یابد. «آریان» تصریح کرد: روزنامه «خراسان شمالی» پرسابقه ترین روزنامه استان است و قطعاً می تواند به گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در استان کمک کند.