فهرست

گزارش تصويري

بازدید اصغر گودرزی مدیرکل توسعه کتابخانه ها و مشارکت ها نهاد کتابخانه های عمومی کشور با همراهی مهدی آریان مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی از کتابخانه مرکزی آیت الله مهمان نواز بجنورد