فهرست

فرماندار شهرستان گرمه:

افزایش سرانه مطالعه موجب توسعه فرهنگی می شود

فرماندار شهرستان گرمه گفت: افزایش سرانه مطالعه در جامعه موجب توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان شمالی، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گرمه با حضور عبدالحسین قاضوی فرماندارشهرستان، مهدی آریان مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و دیگر اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل شد.
عبدالحسین قاضوی هدف از برگزاری جلسه را هم اندیشی و برنامه ریزی برای افزایش سرانه مطالعه شهرستان گرمه عنوان کرد و اظهار داشت: مطالعه ارتباط مستقیمی با رشد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه دارد.
قاضوی با اعلام این خبر که حداقل 3 خیّر به اعضای انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان اضافه خواهد شد، افزود: فرهنگسازی در ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه از راهبردهای مهم برای جذب خیّرین کتابخانه ساز است و این خیّرین تنها محدود به مرز جغرافیایی استان نخواهند بود.
تکمیل ساخت کتابخانه شهر ایور از دیگر دستورکارهای این نشست بود که قاضوی در این خصوص گفت: با توجه به پیشرفت فیزیکی 85 درصدی کتابخانه شهر ایور تلاش می کنیم اعتبارات تکمیل این کتابخانه از محل سفر ریاست جمهوری به استان پرداخت شود.
پرداخت سهم نیم درصد شهرداری ها از محل درآمدشان از دیگر تاکیدات فرماندار شهرستان گرمه در این نشست بود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی نیز در این نشست اظهار داشت: فرهنگسازی و اقناع سازی در خصوص ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه گام نخست برای جذب خیّرین در حوزه کتاب و کتابخانه است.
مهدی آریان با تاکید بر اینکه شکل گیری انجمن های مردمی موجب پیشبرد بهتر امور خواهد شد، افزود: تلاش داریم با تشکیل انجمن های خیرین کتابخانه ساز در شهرستان هاو با انتخاب نماینده از هر شهرستان این انجمن در سطح استان نیز تشکیل شود.
آریان با بیان اینکه باید با برنامه ریزی و انجام اقدامات فرهنگی سرانه مطالعه در جامعه ارتقا یابد، گفت: گسترش فضای مجازی نباید تنها دلیلی برای کاهش سرانه مطالعه باشد چرا که در بسیاری از کشورها با وجود گسترش فضای مجازی اما سرانه مطالعه بالاست که این موضوع به فرهنگ موجود در جامعه بستگی دارد.