فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی؛

کتاب‌های خوانده شده مدیران فاروجی با مردم به اشتراک گذاشته می شود

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فاروج گفت: با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، کتاب های خوانده شده مدیران این شهرستان با مردم در فضای مجازی به اشتراک گذاشته می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی، مریم مومن زاده، رئیس  اداره کتابخانه های عمومی  شهرستان  فاروج گفت: با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، کتاب های خوانده شده مدیران  این شهرستان با مردم در فضای مجازی به اشتراک گذاشته می شود.
مومن زاده بیان کرد:  یکی از مصوباتاخیر جلسه  انجمن کتابخانه های شهرستان و شورای فرهنگ عمومی، حضور کتابداران در ادارات بود تا ضمن مشاوره دادن و شناخت حوزه مطالعاتی مدیران، با ارائه منابع موجود کتابخانه ها فرصتی برای مطالعه را فراهم کنند.

وی افزود: این روند از هفته کتاب با تقسیم کار در بین کتابداران شهرستان آغاز شد و کتابهای مورد نظر به شماری از مدیران دستگاه ها ارائه شد که در بازه زمانی تعین شده از سوی مدیران این کتاب ها مطالعه و چکیده و گزیده محتوا به صورت دست نویس یا در قالب های خلاقانه انتخابی از سوی آنان در اختیار فعالان فضای مجازی شهرستان برای انتشار قرار می گیرد.
 مومن زاده با اشاره به اینکه  این طرح در بین همه مدیران دستگاه های شهرستان فاروج  اجرایی می شود، خاطر نشان کرد:  کمک به افزایش سرانه مطالعه در بین اقشار مختلف رویکردی مهم  از  فعالیت های کتابخانه های عمومی این  شهرستان است.

 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ