فهرست

اخبار شهرستان‌ها

کتابخانه ملاصدرا برگزار می کند؛

طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فاروج گفت: تفاهم نامه همکاری با دستگاه های مختلف شهرستان امضا شده و طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی با همین رویکرد برگزارمی شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان شمالی، مریم مومن زاده رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فاروج اظهار داشت: مانا یا همان طرح  مشارکت اجتماعی نوجوانان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی با همکاری اداره بهزیستی شهرستان در کتابخانه ملاصدرا اجرا می شود.
مریم مومن زاده افزود: ثبت نام این طرح برای دو گروه هدف، 13تا 18 سال و 18 تا 30 سال آغاز شده است و با تکمیل ظرفیت ثبت نام 13 جلسه رایگان برای مخاطبان برگزار می شود.
مومن زاده، توانمند سازی نوجوانان، احترام متقابل، حل مشکلات اجتماعی، اصول کار مشارکتی، مطالبه گری را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.
 
نسخه قابل چاپ