فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با پیگیری کتابدار کتابخانه علامه دهخدا انجام شد؛

اهدای بیش از 100 نسخه کتاب توسط کانون فرهنگی آموزش به کتابخانه علامه دهخدا

با پیگیری های کتابدار کتابخانه عمومی علامه دهخدا بیش از 100 نسخه کتاب توسط کانون فرهنگی آموزش به این کتابخانه اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی، با پیگیری های محبوبه جعفری کتابدار علامه دهخدا 120 نسخه کتاب کمک درسی توسط کانون فرهنگی آموزش به مجموعه کتاب های این کتابخانه افزوده شد.
ارزش تقریبی کتاب های اهدا شده بیش از یکصد و چهل میلیون ریال می باشد که پس از تائید و آماده سازی و ثبت در سامانه وارد مجموعه مخزن کتابخانه شده تا اعضا و علاقه مندان بتوانند از آن استفاده کنند.

 
نسخه قابل چاپ