فهرست

اخبار شهرستان‌ها

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فاروج خبر داد:

برگزاری نشست هم اندیشی با هدف افزایش منابع کتاب شهرستان

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فاروج از برگزاری نشست هم اندیشی با اداره تبلیغات اسلامی با محوریت افزایش منابع کتاب کتابخانه های عمومی شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان شمالی، نشست هم اندیشی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فاروج با اداره تبلیغات اسلامی فاروج با محوریت همکاری در راستای افزایش منابع کتاب کتابخانه های این شهرستان برگزار شد.
رئیس اداره کتابخانه های شهرستان فاروج در این نشست اظهار داشت: در نشست مشترک با مدیر اداره تبلیغات اسلامی فاروج در خصوص همکاری این سازمان برای اهدا کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان بحث و گفتگو شد.
مریم مومن زاده گفت: کتابهای موجود در کتابخانه های مساجد که نابسامان رها شده نیز در شمار این منابع برای اهدا قرار خواهد گرفت و کتابدران در جلب عضویت کتاب دوستان عضو در کانونهای مساجد فعالیت های فرهنگی خواهند داشت.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی فاروج هم در این نشست گفت: کتاب کتابخانه های مساجد نیاز به بازنگری و ساماندهی دارند که این امر با کمک کتابداران تحقق خواهد یافت.
حجت الاسلام قاسم فرازی افزود: با توجه به تخصصی نبودن چیدمان و ثبت کتابها در کتابخانه های مساجد، بسیاری از این کتابها از سوی اعضا بازگشت داده نمی شود و بعضی منابع هم دیگر تاریخ مصرف آن گذشته است.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی فاروج افزود: نبود کتابدار تخصصی، این کتابخانه ها را به پستو برده است و  باید از ظرفیت کتابداران اداره کتابخانه های شهرستان برای سامان بخشی به این کتابها استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه در حال پیگیری انتقال این کتابها به کتابخانه های سطح شهرستان برای استفاده بهتر مخاطبان هستیم، گفت: در صورت توافق  در سطح استان، این کتاب ها به کتابخانه های سطح شهرستان اهدا می شود.
حجت الاسلام فرازی افزود: تعامل دستگاه های فرهنگ و ارشاد اسلامی(کانون های مساجد)، تبلیغات اسلامی و اداره کتابخانه های شهرستان می تواند به توسعه کتابخوانی با تامین منابع بیشتر کمک کند.

 
نسخه قابل چاپ